Hiển thị tất cả 14 kết quả

Tại các văn phòng, công ty, việc kiểm soát nhân viên và theo dõi thời điểm ra vào có vai trò quan trọng để đảm bảo các nhân sự hoạt động hiệu quả. Đó là lý do tại sao cần các thiết bị máy chấm công để đơn giản hóa việc điểm danh và theo dõi thành viên ra vào trong công ty

14