TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

tam-nhin-su-menh

TẦM NHÌN

Sau 3 năm, là một tập đoàn dẫn đầu về cung cấp các giải pháp công nghệ khóa liên quan đến việc bảo vệ an ninh, an toàn cho “tính mạng” & “tài sản” của người dân Việt Nam.

Sau 6 năm, là tập đoàn sản xuất các sản phẩm bảo vệ sự an ninh, an toàn cho “tính mạng” & “tài sản” người dân Việt Nam.

  • Số khóa điện tử (thông minh) lắp đặt trong 1 năm là 50.000 sản phẩm
  • Số showroom đến năm 2020 là 13
  • Số đơn vị/tỉnh thành có showroom: 9
  • Số lượng NV làm việc đến năm 2020 là 100

SỨ MỆNH

  • Thay đổi tư duy & phong cách làm việc của người lao động Việt Nam => ý thức cải tiến và nâng cao năng suất lao động của NLĐ Việt Nam;
  • Xuất khẩu được các hàng hóa “MADE in VIETNAM” liên quan đến lĩnh vực an ninh, anh toàn.

Vâng, chúng tôi là Hệ thống khóa cửa điện tử Vinlock!

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *