Showing all 13 results

Chuông cửa màn hình là thiết bị giúp người bên trong có thể biết ai đang ở bên ngoài cửa. Thiết bị này đặc biệt phù hợp khi kết hợp với khóa cửa điện tử, không chỉ giúp ngăn chặn đột nhập trái phép mà người bên trong có thể theo dõi các hoạt động bên ngoài thông qua camera được tích hợp trên chuông cửa có màn hình.

1.850.000
2.700.000
1.950.000
2.850.000