Hiển thị một kết quả duy nhất

3.900.000
4.600.000
4.700.000
-16%
9.450.000 7.980.000
-17%
10.680.000 8.860.000
-15%
6.450.000 5.500.000
6.500.000