Loại khóa Khóa điện tử Epic Ntouch
Vị trí lắp Cửa chính
Chức năng Mã số

Vừa qua Vinlock đã lắp đặt thành công khóa vân tay Samsung SHS – P718 tại N02, 87 Lĩnh Nam, Hà Nội. Khóa có thể mở bằng vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ và remote.

samsung-shs-p718