Hiển thị một kết quả duy nhất

4.75 out of 5
6.050.000
5.00 out of 5
6.050.000
5.00 out of 5
6.050.000
5.00 out of 5
6.000.000