Công nghệ mã số ảo

Mã số ảo là mã số giúp che dấu mã số thực ngay cả khi bị nhìn thấy, chống lộ mã số và giữ an toàn

Mã số ảo hình thành bằng cách thêm dãy mã số bất kỳ vào đằng trước ” hoặc” vào đằng sau dãy mã số đúng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *