Công nghệ mã số ảo

Công nghệ mã số ảo

Công nghệ mã số ảo

Công nghệ mã số ảo

Công nghệ mã số ảo
Công nghệ mã số ảo

Tin Tức

Công nghệ mã số ảo

17-09-2017 12:10:35 AM

Mã số ảo là mã số giúp che dấu mã số thực ngay cả khi bị nhìn thấy, chống lộ mã số và giữ an toàn

Mã số ảo hình thành bằng cách thêm dãy mã số bất kỳ vào đằng trước " hoặc" vào đằng sau dãy mã số đúng.

Mã số ảo

Tin mới nhất