Hiển thị một kết quả duy nhất

6.000.000
16.000.000
17.500.000
19.000.000
23.000.000
25.000.000