Hiển thị một kết quả duy nhất

6.050.000
6.050.000
6.050.000
6.000.000